ຄວາມໝາຍຂອງອິນຊີຮັບ

INSEE HUB

INSEE =INSEE Group ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ

HUB = ສູນລວມ

INSEE HUB ຈື່ງຫມາຍເຖິງການເປັນສູນລວມຂອງຄົນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດອິນຊີກຣຸບເຂົ້ານຳກັນ

INSEE HUB  ມີຫຍັງແນ່? ມີບໍລິການໃດແດ່ ?

ໃນແຟຣນຊາຍຂອງ INSEE HUB ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງລວມເອົາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອື່ນໆເຂົ້ານຳກັນເຊິ່ງມີ : ບໍລິການຮັບເປັນຕົວແທນ ຂາຍ ແລະ ຂື້ນລາງວັນຫວຍອິນຊີ ຮັບ-ສົ່ງ ພັດສະດຸກັບບໍລິການ ອິນຊີເອັກເພຣສ໌ , ຮັບຂາຍປະກັນໄພຊີວິດແລະອຸບັດຕິເຫດກັບອິນຊີປະກັນຊີວິດ ແລະ ອື່ນໆ
ເຊິ່ງລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງລາຍໄດ້ຈາກທຸກທຸລະກິດທີ່ລູກຄ້າເຂົ້າຮ່ວມ