ອິນຊີຮັບ ມີບໍລິການຂົນສົ່ງຫັຍງແດ່

ອິນຊີຮັບ ມີບໍລິການຂົນສົ່ງຫັຍງແດ່
– ຂົນສົ່ງ​ທົ່ວປະເທດເລີ່ມຕົ້ນ​5,000ກີບ
– ຂົນສົ່ງ​ເຖິງໜ້າບ້ານ​ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ເລີ່ມຕົ້ນ 10.000​ກີບ
– ຂົນສົ່ງ ໄທ-ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ​ 30​ບາດ
– ຂົນສົ່ງ ຈີນ-ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ 17.000ກີບ
(ລາຄາຖືກ ສົ່ງສຸດຄຸ້ມ ຕ້ອງອິນຊີຮັບ)
ຈົບໃນທີ່ດຽວ ເລື່ອງຂົນສົ່ງ
——————————-
ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ
ສັ່ງເຄື່ອງ shopping online ຂົນສົ່ງໄທ – ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ30ບາດ
Call Center : 1414
Whatapp : 020 52660414 // 020 52660415
Youtube: Facebook: Tiktok: Download App:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *