ອິນຊີຮັບ ມີບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອິນຊີຮັບ ມີບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
– ບໍລິການ ຮັບ-ຝາກພັດສະດຸ ເລີ່ມຕົ້ນ 5.000ກີບ
(ລາຄາຖືກ, ຮັບ-ຝາກທີ່ສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານເລີຍ)​
– ບໍລິການ ສົ່ງເຖິງໜ້າບ້ານ ເລີ່ມຕົ້ນ 10.000​ກີບ
(ບໍ່ຢາກອອກບ້ານ ຕາກແດດຕາກຝົນ, ເຈີຝຸ່ນ, ນ້ຳມັນລົດແພງ,​ ເສຍເວລາໄປເອງ…​)​
ທ່ານມັກແບບໃດ?​
ຮັບເຄື່ອງຢູ່ສາຂາ ຫຼື ສົ່ງເຖີງໜ້າບ້ານ

ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ
ສັ່ງເຄື່ອງ shopping online ຂົນສົ່ງໄທ – ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ30ບາດ
Call Center : 1414
Whatapp : 020 52660414 // 020 52660415
Youtube: Facebook: Tiktok: Download App:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *