ງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່

ງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່
ສົ່ງຄຳອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ ປະສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ ສົມຫວັງທຸກປະການ ໂຊກດີມີສຸກຕະຫຼອດໄປ
ຜູ້ອຳນວຍການທັງສອງທ່ານຮັບຂອງຂວັນ ແລະຄຳອວຍພອນຈາກທີມງານອິນຊີຮັບ
ຜູ້ອຳນວຍການ ອິນຊີຮັບ ມອບຂອງຂວັນ ພ້ອມ ກິປວອຍເຊີ ມູນຄ່າ 500.000 ກີບ ໃຫ້ກັບພະນັກງານຜູ້ໂຊກດີ
ຜູ້ອຳນວຍການທັງສອງທ່ານ ຮັບຂອງຂວັນປີໃໝ່
ທີມງານອິນຊີຮັບ ແລກປ່ຽນຂອງຂວັນກັນພາຍໃນບໍລິສັດ ອິນຊີ ຮັບ
ເຕັ້ນບັດສະລົບໃນງານສະຫຼອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕອນຮັບັປີໃໝ່
ຜູ້ອຳນວຍການຈົກສະຫຼາກເພື່ອແລກຂອງລາງວັນກັບພະນັກງານ ອິນຊີ ຮັບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *