ເຊັກໃຫ້ດີສິນຄ້າທີບໍ່ຮັບຝາກ

ເຊັກໃຫ້ດີສິນຄ້າທີບໍ່ຮັບຝາກ
– ອາຫານສົດ
– ສັດລ້ຽງ
– ສານເຄມີທຸກຊະນິດ
– ເງີນ
– ວັດຖຸມີຄົມ
– ວັດຖຸມີຄ່າ: ທອງຄຳ,ເພັດ
– ສິ່ງເສບຕິດທຸກຊະນິດ
– ວັດຖຸລະເບີດ ວັດຖຸໄວໄຟທຸກຊະນິດ

ຝາກເຄື່ອງກັບເຮົາແລ້ວສະບາຍໃຈ ເພາະເຮົາໃສ່ໃຈທຸກບໍລິການ

—————————————————
ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ
ສັ່ງເຄື່ອງ shopping online ຂົນສົ່ງໄທ – ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ30ບາດ
Call Center : 1414
Whatapp : 020 52660414 // 020 52660415
Youtube: Facebook: Tiktok: Download App:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *