ປະເພດສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂຽນ ໃບຍິນຍອມ ກ່ອນຝາກ

ປະເພດສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂຽນ ໃບຍິນຍອມ ກ່ອນຝາກ
1 ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
2 ເຄື່ອງເອເລັກໂທນິກທີ່ຜ່ານການໃຊ້ງານມາກ່ອນ
3 ແບັດເຕີລີ້ ທຸກປະເພດ
4 ສິນຄ້າປະເພດແກ້ວ
5 ປະເພດສິນຄ້າທີແຕກງ່າຍ

ຝາກເຄື່ອງກັບເຮົາແລ້ວສະບາຍໃຈ ເພາະເຮົາໃສ່ໃຈທຸກບໍລິການ

ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ
ສັ່ງເຄື່ອງ shopping online ຂົນສົ່ງໄທ – ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ30ບາດ
Call Center : 1414
Whatapp : 020 52660414 // 020 52660415
Youtube: Facebook: Tiktok: Download App:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *