ຝາກເຄື່ອງກັບອິນຊີຮັບ ລຸ້ນຮັບ 400ລ້ານ ກັບຫວຍອິນຊີ

ຝາກເຄື່ອງກັບອິນຊີຮັບ ລຸ້ນຮັບ 400ລ້ານ ກັບຫວຍອິນຊີ
ວາວ ວາວ ວາວ
ທຸກຄ່າຂົນສົ່ງ 10,000ກີບ ຈະໄດ້ຮັບ1,000ກີບ ເພື່ອຊື້ຫວຍອິນຊີ (2-6ໂຕ) ລູ້ນ 400ລ້ານກີບ
ຄ່າຂົນສົ່ງ 100,000ກີບ ຈະໄດ້ຮັບ10,000ກີບ ເພື່ອຊື້ຫວຍອິນຊີ (2-6ໂຕ) ລູ້ນ 400ລ້ານກີບ
(ເງື່ອນໄຂ ສາຂາໃດບໍ່ໄດ້ຂາຍເລກ ສາມາດແຈ້ງວ່າຝາກສາຂາໃດ ແລະ ຕິດຕໍ່ຮັບເອົາບີນເລກທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍອິນຊີຮັບໄດ້ເລີຍ ເບີໂທ: 021 417787)
ຍິ່ງຝາກຫຼາຍຍິ່ງມີສິດລຸ້ນຫຼາຍ
—————————————————
ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ
ສັ່ງເຄື່ອງ shopping online ຂົນສົ່ງໄທ – ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ30ບາດ
Call Center : 1414
Whatapp : 020 52660414 // 020 52660415

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *