ແຈກຟຮີ ແຈກຟຮີ ແຈກຟຮີ

ແຈກຟຮີ ແຈກຟຮີ ແຈກຟຮີ
ຄູປອງຈ່າຍແທນຄ່າຂົນສົ່ງ
ໜັງສືພີມມີຄ່າ ອ່ານແລ້ວຍ່າຟ້າວຖີ້ມ..ທ່ານສາມາດຕັດຄູປອງແທນເງີນສົດ 15.000ກີບ ທີ່ມີຢູ່ໃນ ຫນ້າທີ5 ຂອງໜັງສືພິມປະຊາຊົນທີ່ຕີພິມອອກໃນ26-30ກັນຍານີ້ ແລ້ວນຳໄປຍື່ນທີ່ ອິນຊີຮັບ ກໍສາມາດໃຊ້ແທນເງິນສົດໄດ້ເລີຍ ຄຸ້ມຜູ້ຮັບ ສະບາຍ ຜູ້ຝາກ ໃຊ້ໄດ້ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ ດ່ວນມີຈຳນວນຈຳກັດ ຫມົດແລ້ວໝົດເລີຍ!!!! ອາຍຸການໃຊ້ງານ7ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ໜັງສືພິມອອກເປັນຕົ້ນໄປ (ຄູປອງນີ້ບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ບໍ່ວ່າຈະກໍລະນີໃດກໍຕາມ)
ມີບໍລິການ:
– ຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດ
– ຂົນສົ່ງໄທ-ລາວ
ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ
Insee Hub ຂົນສົ່ງໄທ – ລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ30ບາດ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ຫລື ສັ່ງເຄື່ອງໂທ : 1414
WhatsApp : 020 52660414 // 020 52660415

ຊ່ອງທາງການຕິດຕາມ Facebook  Tiktok

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *