ອົບຮົມກຽ່ວກັບ ການສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລມາໄທ-ລາວ ແລະ ປະກັນຊີວິດ

ໃນວັນທີ່ 06/09/2022 ບໍລິສັດ ອິນຊີ ຮັບ ໄດ້ທຳການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນຫົວຂໍ້ກຽ່ວກັບ ການສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລມາໄທ-ລາວ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ໃຫ້ກັບຕົວແທນແຟຣນໄຊຣ ແລະ ສາຂາຂອງອິນຊີຮັບ ໃນເຊົ້າວັນທີ 6/9/2022 ທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍອິນຊີຮັບ

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: Facebook Tiktok

ພາບບັນຍາກາດການຝຶກອົບຮົມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *