ຂັ້ນຕອນການຈັດສົ່ງ ພັດສະດຸ ໄທ-ລາວ

ຂົນສົ່ງ ໄທ-ລາວ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ
ສາຍຊ໋ອບ ສາຍCF ເຄື່ອງໄທບໍ່ຄວນພາດ
ໃນຂັ້ນຕອນງ່າຍໆໃນການຮັບ-ຝາກເຄື່ອງ
…………………………………………….
….ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ…..
_______________________________________
ມີ 5 ບໍລິການ:
– ບໍລິການ ຮັບ-ຝາກພັດສະດຸພາຍໃນແລະຕ່າງແຂວງ
– ບໍລິການ ຂາຍຫວຍ ແລະ ຂື້ນລາງວັນຫວຍດິຈີຕ້ອນ ອິນຊີ ເລກ3
– ບໍລິການ ປ່ອຍເງິນກູ້
– ບໍລິການ ຮັບປະກັນຊີວິດ
– ບໍລິການ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງອອນລາຍ
ຍັງເປີດຮັບສາຂາແຟຣນໄຊນ໌ເດີທົ່ວປະເທດ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 417 787
ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ: Facbook Tiktok
ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ໄທ-ລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *