Insee HUB ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນວັນທີ່ 31/08/2022 ອິນຊີ ຮັບ ໄດ້ທຳການເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງ ອິນຊີ ຮັບ ຈະໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ໄທ-ລາວ ຖ້າທ່ານເປັນສາບຊ໋ອປ ສາຍ CF ເຄື່ອງໄທແນະນຳເລີຍທ່ານບໍ່ຄວນພາດ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການຮັບ-ສົ່ງ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ສະດວກ ວ່ອງໄວ ເຊື່ອຖືໄດ້.

#ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ:  Facebook Tiktok

ພາບບັນຍາກາດໃນງານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *