ຮູ້ບໍວ່າ “ອິນຊີຮັບ”​ເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່

ອິນຊີ ຮັບ ມີ 5 ບໍລິການ ໄວ້ບໍລິການລູກຄ້າ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍ

– ບໍລິການ ຮັບ-ຝາກພັດສະດຸພາຍໃນແລະຕ່າງແຂວງ
– ບໍລິການ ຂາຍຫວຍ ແລະ ຂື້ນລາງວັນຫວຍດິຈີຕ້ອນ ອິນຊີ ເລກ3
– ບໍລິການ ປ່ອຍເງິນກູ້
– ບໍລິການ ຮັບປະກັນຊີວິດ
– ບໍລິການ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງອອນລາຍ
ຄົບຈົບທຸກບໍລິການ
ສາມາດໃຊ້ບໍລິການທີ່ສາຂາ ອິນຊີຮັບ ທົ່ວສາຂາທົ່ວລາວ
ແລະ ຍັງເປີດຮັບສາຂາແຟຣນໄຊນ໌ເດີທົ່ວປະເທດ
ສາມາດຕິດຕາມ tiktok: Facebook:
ບໍລິການ ຮັບ-ຝາກພັດສະດຸພາຍໃນແລະຕ່າງແຂວງ
ບໍລິການ ຂາຍຫວຍ ແລະ ຂື້ນລາງວັນຫວຍດິຈີຕ້ອນ ອິນຊີ ເລກ3
ບໍລິການ ປ່ອຍເງິນກູ້
ບໍລິການ ຮັບປະກັນຊີວິດ
ບໍລິການ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງອອນລາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *