ຝຶກອົບຮົມ Job Discription (JD) ໃຫ້ກັບຫົວໜ້າໃນແຕ່ລະພະແນກຂອງອິນຊີຮັບ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 01/08/2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ອິນຊີ ຮັບ ໄດ້ມີການເປີດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນ ໃນບໍລິສັດ ອິນຊີ ຮັບ ເຊິ່ງໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຫົວຂໍ້ Job Discription (JD) ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິສັດພັດທະນາ ມີຄຸນນະພາບ

ສາມາດຕິດຕາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:

Facebook  Tiktok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *