ຖືກຫວຍຈຳນວນເງິນ 40.000.000 ກີບ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບເສດຖີ ຄົນໃໝ່ ທາງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ຖືກຫວຍຈຳນວນເງິນ 40.000.000 ກີບ
 ຢາກໂຊກດີແບບນີ້ຢ່າລືມຊື້ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ທີ່ສາຂາອິນຊີຮັບທຸກສາຂາ
 ຜູ້ໂຊກດີສາມາດຮັບລາງວັນໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການອິນຊີຮັບທົ່ວປະເທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *