ພິທີມອບໃບຍັ້ງຍືນໃຫ້ກັບຕົວແທນ

ການອົບຮົມ ກຽ່ວກັບ “ການນຳໃຊ້ລະບົບອິນຊີຮັບ” ໃຫ້ກັບຕົວແທນພາກກາງ ແລະ ຕົວແທນໃນນະຄອນຫຼວງໄດ້ຈົບລົງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ
ທ່ານ ອຳນວຍການອິນຊີຮັບ ກໍ່ໄດ້ມອບ ໃບຢັ້ງຢືນ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ສາຂາ ແຟນຊາຍ ພາກກາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 02/06/2022 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອິນຊີຮັບ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *