ພາບບັນຍາກາດໃນການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບອິນຊີຮັບ

ພາບບັນຍາກາດໃນການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບອິນຊີຮັບໃຫ້ແກ່ບັນດາ ສາຂາ ແຟນຊາຍ ພາກກາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 02/06/2022 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອິນຊີຮັບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *