ເປີດຮັບສະໝັກຕົວແທນແຟຣນໄຊສ໌ ທົ່ວລາວ

ດ່ວນໆ
ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ສົ່ງດ້ວຍໃຈ
“ຊື້ 1 ໄດ້ເຖິງ 5 ບໍລິການ”

———————————-
ຮັບຈຳນວນຈຳກັດ ແຕ່ເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ
ເປັນຕົວແທນອິນຊີຮັບ ໄດ້ເຖິງ 5 ບໍລິການ:
ບໍລິການ ຮັບ-ຝາກພັດສະດຸ ທົ່ວລາວ
ບໍລິການ ຂາຍຫວຍ ແລະ ຂື້ນລາງວັນຫວຍອິນຊີ ເລກ3
ບໍລິການ ປະກັນຊີວິດ
ບໍລິການ ປ່ອຍເງິນກູ້
ບໍລິການ ສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລ
ສຸດຄຸ້ມ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 15.000.000ກີບ
ມາອິນຊີຮັບທີ່ດຽວ ຄົບທຸກບໍລິການ
” ອິນຊີຮັບ ” ເປັນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າການຂົນສົ່ງ
ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບອນ, ຮ່ອມ1, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
call: 021 41 77 87

ຮັບສະໝັກຕົວແທນພາກໃຕ້


ຮັບຕົວແທນພາກກາງ


ຮັບຕົວແທນພາກເໜືອ


ຮັບຕົວແທນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ Facebook Fane page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *