ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບເສດຖີ ຄົນໃໝ່ ທາງ ອຸດົມໄຊ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບເສດຖີ ຄົນໃໝ່ ທາງ ອຸດົມໄຊ
ໄດ້ເງິນຕັ້ງ 302.800.000 ກີບ
ງວດ 57 ວັນທີ່ 23/04/2022
ຢາກໂຊກດີແບບນີ້ຢ່າລືມຊື້ຫວຍດີຈິຕ້ອນ ອິນຊີ
ຜູ້ໂຊກດີສາມາດຮັບລາງວັນໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການອິນຊີຮັບທົ່ວປະເທດ…
#ອິນຊີຮັບມີຫຼາຍກວ່າຂົນສົ່ງ
#ໜ່ວຍບໍລິການອິນຊີຮັບສາຂາເມືອງແບ່ງແຂວງອຸດົມໄຊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *