ວີດີໂອໃນງານ Beerlao Food Carnival season 2 ກັບບູ໊ດ ອິນຊີຮັບ Insee Hub ທີ່ຜ່ານມາ

ບອກເລີຍໃຜທີ່ມາບູ໊ດເຮົາ ບໍ່ມີຄຳວ່າຜິດຫວັງ ເພາະເຮົາຈັດໜັກຈັດເຕັມກະໜຳ ມາແຈກມາແຖມ ມາບອກໂປຮໂມຊັນພິເສດໃຫ້ທ່ານໂດຍສະເພາະ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *