ອິນຊີ ຮັບ ເປີດຝືກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຂອງ ອິນຊີຮັບ ໃຫ້ກັບບັນດາ ສາຂາແຟຣນໄຊ

ໃນວັນທີ່ 03/05/2022 ບໍລິສັດ ອິນຊີ ຮັບ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບສາຂາແຟຣນໄຊ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີ ທ່ານ ປະຍຸດ ຊົງຊິດ ຜູ້ອຳນວຍການ ອິນຊີ ຮັບ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແລະ ທີມງານອິນຊີຮັບ ພ້ອມດ້ວຍຕົວແທນແຕ່ລະສາຂາ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໄປທີ່ການນຳໃຊ້ລະບົບຂົນສົ່ງຂອງ ອິນຊີຮັບ ເພື່ອໃຫ້ຕົວແທນແຟຣນໄຊສາມາດນຳໃຊ້ແລະເຂົ້າໃຈໃນລະບົບຂອງ ອິນຊີຮັບເພີ່ມຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນຕາງໜ້າໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ ອິນຊີ ຮັບ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ບັນດາທ່ານທີມງານ ແລະສາຂາແຟຣນໄຊ ທີ່ສະຫຼະເວລາມາສຶກສາຮຽນຮູ້ລະບົບ ອິນຊີ ຮັບ ນຳກັນ
ຕໍ່ໄປກໍ່ເປັນພາບບັນຍາກາດໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້


ບັນດາຕົວແທນ ແລະທີມງານອິນຊີຮັບ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບ ຂົນສົ່ງຂອງ ອິນຊີ ຮັບ


ທີມງານທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບ


ທີມງານກຳລັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຂົນສົ່ງ ອິນຊີ ຮັບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *