ຮູ້ແລ້ວຫຼືຍັງວ່າ INSEE HUB ອິນຊີຮັບ ມີບໍລິການເຖິງ 5 ຢ່າງ

ມາທີ່ດຽວ ໄດ້ເຖິງ 5 ບໍລິການ: 5IN1
1.ຂົນສົ່ງພັດສະດຸທົ່ວລາວ ເລີ່ມຕົ້ນ 5,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ
2.ຂາຍຫວຍອິນຊີ ແລະ ຮັບຂື້ນລາງວັນ
3.ບໍລິການປະກັນຊີວິດ
4.ຮັບປ່ອຍເງິນກູ້
5.ຮັບສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລ
__________________
**ຢ່າລືມມາໃຊ້ບໍລິການນຳເຮົາເເດ່ເດີ!! ມີສາຂາຂົນສົ່ງ ແລະ ເປີດຮັບແຟຣນໄຊທົ່ວລາວ ນະຈ່ະ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *