ທະນາຄານການຄ້າມາອວຍພອນປີໃໝ່ໃຫ້ກັບຄະນະບໍລິຫານ ອິນຊີ ຮັບ

ເນື່ອງໃນໂອກາດປິໃໝ່ລາວ ພສ 2565 ຂໍຂອບໃຈທາງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາອວຍພອນໃຫ້ທາງຄະນະບໍລິຫານອິນຊີຮັບ ແລະ ທາງບໍລິສັດອິນຊີຮັບ ຂໍອວຍພອນມາຍັງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼອດໄປ.
www.facebook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *