ອິນຊີຮັບ “ສາຂາ ສາລາຄຳໄຕ້ ” ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ຈຸດບໍລິການ ອິນຊີຮັບ “ສາຂາ ສາລາຄຳໄຕ້ ” ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ : ບ້ານສາລາຄຳ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ສາຂາ ສາລາຄຳໄຕ້ : 020 2333 5588
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 417 787

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *