ອິນຊີຮັບ “ສາຂາ ໄຊສົມບູນ” ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ຈຸດບໍລິການ ອິນຊີຮັບ “ສາຂາ ໄຊສົມບູນ” ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ : ບ້ານໄຊສົມບູນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ສາຂາ ໄຊສົມບູນ : 020​ 9918 4455​ / 020​ 7888 8542
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 417 787

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *