ອິນຊີຮັບ ສາຂາ ໂພນສີນວນ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ຈຸດບໍລິການ ອິນຊີຮັບ “ສາຂາ ໂພນສີນວນ” ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ : ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່ສາຂາ ໂພນສີນວນ : 030 903 43 32
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 417 787

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *