ປະກາດຮັບສະໝັກຕົວແທນອິນຊີຮັບແຂວງຊຽງຂວາງ

ປະກາດຮັບສະໝັກຕົວແທນອິນຊີຮັບແຂວງຊຽງຂວາງ
❗️❗️📣📣ດ່ວນໆ ມີຈຳນວນຈຳກັດ 📣📣❗️❗️
📣📣ເປັນຕົວແທນອິນຊີຮັບ ຊື້ 1 ໄດ້ເຖິງ 5 ບໍລິການ:
⏩ ບໍລິການ ຮັບ-ສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວລາວ
⏩ ບໍລິການ ຮັບສັ່ງ ເຄື່ອງອອນລາຍ
⏩ ບໍລິການ ຂາຍຫວຍອິນຊີ ແລະ ຈ່າຍລາງວັນຫວຍອິນຊີ
⏩ ບໍລິການ ຂາຍປະກັນຊີວິດ
⏩ ບໍລິການ ປ່ອຍເງິນກູ້
📣 ສຸດຄຸ້ມ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 15.000.000ກີບ 📣
🎊 ມາອິນຊີຮັບທີ່ດຽວ ຄົບທຸກບໍລິການ !
❤️ ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ❤️
” ອິນຊີຮັບ ” ເປັນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າການຂົນສົ່ງ 🚚🚚
📍ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບອນ, ຮ່ອມ1, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *