ອິນຊີຮັບ ເປີດຮັບຕົວແທນ ຂົນ-ສົ່ງທົ່ວລາວ

ມາເປັນຕົວແທນ ອິນຊີຮັບ ຂົນ-ສົ່ງທົ່ວລາວ📢📢
ອິນຊີຮັບໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຂົນ-ສົ່ງ ດ່ວນໆ❗️❗️ ສະໝັກເລິຍ
❗️❗️📣📣 ມີຈຳນວນຈຳກັດ 📣📣❗️❗️
📣📣ເປັນຕົວແທນອິນຊີຮັບ ໄດ້ເຖິງ 5 ບໍລິການ:
⏩ ບໍລິການ ຮັບ-ສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວລາວ
⏩ ບໍລິການ ຮັບສັ່ງ ເຄື່ອງອອນລາຍ
⏩ ບໍລິການ ຂາຍຫວຍອິນຊີ ແລະ ຈ່າຍລາງວັນຫວຍອິນຊີ
⏩ ບໍລິການ ຂາຍປະກັນຊີວິດ
⏩ ບໍລິການ ປ່ອຍເງິນກູ້
🎁 ພິເສດ !! ແຖມເຄື່ອງຂາຍຫວຍ 5 ເຄື່ອງ 🎁
📣 ສຸດຄຸ້ມ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 15.000.000ກີບ 📣
🎊 ມາອິນຊີຮັບທີ່ດຽວ ຄົບທຸກບໍລິການ !
❤️ ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ❤️
” ອິນຊີຮັບ ” ເປັນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າການຂົນສົ່ງ 🚚🚚
📍ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບອນ, ຮ່ອມ1, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *