ດ່ວນໆ…ຮັບສະໝັກຕົວແທນ “ອິນຊີຮັບ” ທົ່ວລາວ

 

📢📢 ດ່ວນໆ…ຮັບສະໝັກຕົວແທນ “ອິນຊີຮັບ” ທົ່ວລາວ….
❗❗❗ ມີຈຳນວນຈຳກັດ ❗❗❗
ສະໝັກເປັນຕົວແທນອິນຊີຮັບ ທ່ານຈະໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຂົນສົ່ງ🚚🚚
📣📣ບໍລິການອິນຊີຮັບ:
⏩ ບໍລິການ ຮັບ-ສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວລາວ
⏩ ບໍລິການ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງອອນລາຍ
⏩ ບໍລິການ ຂາຍຫວຍອິນຊີ ແລະ ຈ່າຍລາງວັນຫວຍອິນຊີ
⏩ ບໍລິການ ຂາຍປະກັນຊີວິດ
⏩ ບໍລິການ ປ່ອຍເງິນກູ້
🎁 ພິເສດ !! ແຖມເຄື່ອງຂາຍຫວຍ 5 ເຄື່ອງ 🎁
📣 ສຸດຄຸ້ມ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 15.000.000ກີບ 📣
🎊 ມາອິນຊີຮັບທີ່ດຽວ ຄົບທຸກບໍລິການ !
❤️ ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ❤️
” ອິນຊີຮັບ ” ເປັນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າການຂົນສົ່ງ 🚚🚚🚚
📍ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບອນ, ຮ່ອມ1, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *