ໜ່ວຍບໍລິການອິນຊີຮັບ “Insee Hub” ໃສ່ໃຈ ຮັບໃຊ້ ສັງຄົມລາວ

🎉 ໜ່ວຍບໍລິການອິນຊີຮັບ “Insee Hub” ໃສ່ໃຈ ຮັບໃຊ້ ສັງຄົມລາວ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ດັງນີ້:
ການບໍລິການອິນຊີຮັບ:
⏩ ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວລາວ
⏩ ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ
⏩ ຂາຍຫວຍອິນຊີແລະຈ່າຍລາງວັນ
⏩ ຂາຍປະກັນຊີວິດ
⏩ ປ່ອຍເງິນກູ້
🎁 ພິເສດ ແຖມເຄື່ອງຂາຍຫວຍ 🎁
🎉 ຮັກເດີ້ຈຶ່ງບອກຄຸ້ມສຸດຄຸ້ມ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 15.000.000ກີບ 🎉
🎊 ມາອິນຊີຮັບທີ່ດຽວ ຄົບທຸກບໍລິການ !
❤️ ອິນຊີຮັບ ຮັບດ້ວຍຮັກ ❤️
” ອິນຊີຮັບ ” ເປັນໃຫ່ທ່ານຫຼາຍກວ່າການຂົນສົ່ງ 🚛🚛
📞 ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຕິດຕໍ່ເລີຍ:
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 9758 8769(ແຊັດ)
ພາກເໜືອ 020 7718 3364(ປູ)
ພາກກາງ+ໃຕ້ 020 5788 8884(ແມວ)
📍ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບອນ, ຮ່ອມ1, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *